Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Energibesiktning.

Vi energibesiktigar Er tvättstuga och letar upp energitjuvarna. Vi gör en kostnadsberäkning på hur mycket ni skulle spara om ni bytte ut Era befintliga maskiner till våra nya energisnåla maskiner.

Ni får en offert på vad det skulle kosta och vad pay-off tiden blir. Vi kan också göra en LC-kalkyl.

Vi har mätutrustning där vi kan logga Er energiförbrukning före och efter ett utbyte av maskiner för att verifiera vad vi har sagt.

Äldre tvättmaskiner stora miljöbovar


9 000 000 kWh. 815 000 000 liter vatten. Eller 66 000 000 kronor. Så mycket skulle landets allmännyttiga bostadsbolag kunna spara varje år om gamla tvättmaskiner byttes ut mot nya.

- Äldre tvättmaskiner är stora miljöbovar eftersom de förbrukar onödigt mycket vatten och energi. Därtill tillkommer höga reparationskostnader, säger Jimmy Nilsson, tvättexpert på PODAB som jämfört nya maskiner med tio år gamla.

En rundringning till ett antal bostadsbolag inom allmännyttan visar att många sitter med en ålderstigen tvättmaskinspark. Tvättmaskiner som tjänstgjort i tio till femton år eller till och med längre är inte ovanligt. Men lång och trogen tjänst kostar. Inte bara genom dyra service- och reparationskostnader utan också i form av energi- och vattenförbrukning. Kostnaden per tvättomgång för en tio år gammal tvättmaskin är cirka 25 procent högre jämfört med en ny modern tvättmaskin. För en femton år gammal tvättmaskin är kostnaden hela 35 procent högre. Samtidigt förbrukar en ny maskin nästan hälften så mycket vatten som en tio år gammal tvättmaskin.


- Det är inte bara energiförbrukningen som har minskat kraftigt på moderna tvättmaskiner. Ännu större besparing har faktiskt kunnat göras när det gäller vattenförbrukningen. Jag tror att det kan var så att många inte tänker så mycket på vattenkostnaden men den är nästan lika stor som kostnaden för el per tvättomgång, säger Jimmy Nilsson.

Bara inom allmännyttan med sina cirka 775 000 lägenheter – och 52 000* tvättmaskiner - finns stora besparingsmöjligheter, visar PODAB:s analys.

- Det är tydligt att allmännyttan skulle kunna göra stor skillnad för miljön genom att byta ut gamla tvättmaskiner mot nya. Det skulle också innebära stora besparingar och frigöra pengar som skulle kunna läggas på annat exempelvis upprustning av trapphus eller bättre lekplatser för barn, säger Jimmy Nilsson.

*) Enligt boverket finns cirka 775 000 lägenheter. Vidare räknar vi med cirka 30 lägenheter/tvättstuga i snitt och att det finns två tvättmaskiner per tvättstuga.